Подільська міська територіальна громада
Одеська область, Подільський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПОЛОЖЕННЯ про Центр надання адміністративних послуг Подільської міської ради Подільського району Одеської області

Дата: 19.07.2021 15:12
Кількість переглядів: 495

1. Загальні положення

 

1.1. Центр надання адміністративних послуг Подільської міської ради Подільського району Одеської області (далі — центр) є окремим структурним підрозділом Подільської міської ради Подільського району Одеської області, який утворюється Подільською міською радою Подільського району Одеської області (далі – міською радою).

Повне найменування – Центр надання адміністративних послуг Подільської міської ради Подільського району Одеської області.

Скорочене найменування – ЦНАП Подільської МР.

1.2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації центру приймається міською радою. Положення про центр затверджується міською радою.

1.3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про адміністративні послуги» та іншими законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Подільського міського голови, Положенням про центр та Регламентом центру.

1.4. Центр як виконавчий орган міської ради є юридичною особою, має власний баланс, рахунки в установах Державного казначейства України, гербову печатку, штампи, бланки з власною назвою.

1.5. Центр підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований Подільському міському голові, заступнику Подільського міського голови за розподілом обов’язків та виконавчому комітету міської ради.

1.6. Місцезнаходження центру: 66300, Одеська область, місто Подільськ, проспект Шевченка, 31.

2. Основні завдання та функції

2.1. Основними завданнями центру є:

- організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

- спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

- забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

2.2. Центром забезпечується надання адміністративних послуг згідно з переліком адміністративних послуг, визначеним Законом України «Про адміністративні послуги».

2.3. Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, визначається міською радою.

2.4. Час прийому суб’єктів звернень у центрі встановлюється відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» та закріплюється Регламентом центру.

2.5. У центрі, за рішенням міської ради, також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, надання консультацій, прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг.

2.6. У приміщенні, де розміщується центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо).

Добір суб’єктів господарювання для надання супутніх послуг здійснюється міською радою на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення, а також з урахуванням вимог законодавства у сфері оренди державного та комунального майна.

Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакета документів.

2.7. Центр повинен бути облаштований у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами, інформаційними терміналами та/або іншими засобами доведення інформації до суб’єктів звернення із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.

3. Структура та організаційне забезпечення

3.1. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

3.2. Штатний розпис центру затверджується у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених міською радою.

3.3. Посадові особи центру призначаються на посади та звільняються Подільським міським головою у порядку та відповідно до вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

3.4. Посадові обов’язки працівників центру визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються Подільським міським головою.

3.5. Центр очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади Подільським міським головою відповідно до діючого законодавства.

3.6. Керівник центру відповідно до завдань, покладених на центр:

- здійснює керівництво роботою центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;

- організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;

- координує діяльність адміністраторів та інших працівників центру, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

- організовує інформаційне забезпечення роботи центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

- сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції міській раді щодо матеріально-технічного забезпечення центру;

- розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність  адміністраторів;

- виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та Положенням про центр.

3.7. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в центрі звертається до адміністратора або до посадової особи суб’єкта надання адміністративних послуг, яка знаходиться у центрі.

3.8. Адміністратор – це посадова особа міської ради, яка надає адміністративні послуги або організовує їх надання шляхом взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

Адміністратор має особисту печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, власного імені, по батькові або порядкового номера печатки (штампа) та найменування центру.

3.9. Основними завданнями адміністратора є:

- надання суб’єктам звернень вичерпної інформації щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг.

- прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

- організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання.

- здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень.

- надання адміністративних послуг за рішенням міської ради.

- видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг.

- розгляд справ про адміністративні правопорушення та складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом.

- виконання інших завдань, передбачених чинним законодавством.

3.10. Адміністратор має право:

- безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

- погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

- інформувати керівника центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

- посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

- порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.

3.11. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень, за необхідності, у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці за рішенням міської ради можуть утворюватися територіальні підрозділи центру та віддалені місця для роботи адміністраторів такого центру, в яких забезпечується надання адміністративних послуг відповідно до переліку, який визначається міською радою.

4. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності центру

4.1. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності центру здійснюється за рахунок міського бюджету.

 

4.2. Центр звільняється від плати за підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг, а також від плати за обов’язкове навчання роботі з такими реєстрами.

 

 

Секретар Подільської міської ради

Подільського району Одеської області                                                                Т.М. Скрипнік


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора