Подільська міська територіальна громада
Одеська область, Подільський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

РОЗПОРЯДЖЕННЯ "Про створення мобільної бригади  соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі Подільської міської територіальної громади, затвердження її складу та положення" 

Дата: 08.07.2021 15:24
Кількість переглядів: 1241

 

УКРАЇНА

ПОДІЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

Про створення мобільної бригади  соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі Подільської міської територіальної громади, затвердження її складу та положення 

 

На виконання ч.2 ст.14 розділ ІІ Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», постанови Кабінету Міністрів України  від 22 серпня 2018 р.№654 «Про затвердження Типового положення про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі», з метою забезпечення доступу мешканців громади до надання якісних соціальних послуг, екстреного реагування на випадки насильства суб’єктами, що реалізують заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, керуючись п.20 ст.42  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

   1. Створити мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі Подільської міської територіальної громади, затвердити її склад  та положення (додається).

 

   2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  заступника Подільського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – координатора з питань здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі ЗАДОРОЖНУ Л.І..

 

 

Подільський міський голова                                                                            А.П.ІВАНОВ

 

29.03.2021 р.

     №96

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 розпорядженням Подільського міського голови

від 29.03.2021 року №96

 

Склад

мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі Подільської міської територіальної громади

 

Керівник мобільної бригади:

- директор Подільського міського центру соціальних служб Департаменту соціальної, сімейної політики та охорони здоров’я Подільської міської ради Подільського району Одеської області;

Склад мобільної бригади:

- практичний психолог Подільського міського центру соціальних служб Департаменту соціальної,сімейної політики та охорони здоров’я Подільської міської ради Подільського району Одеської області;

- фахівець із соціальної роботи Подільського міського центру соціальних служб Департаменту соціальної, сімейної політики та охорони здоров’я Подільської міської ради Подільського району Одеської області;

- головний спеціаліст відділу соціально-правового захисту дітей служби у справах дітей Подільської міської ради Подільського району Одеської області (за потреби );

- дільничний офіцер Подільського РУП ГУНП  в Одеській області (за потреби);

                                                                 .                                                                                                                                                       

                Керуюча справами                                                                О.В. ЧУПРИНА

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 розпорядженням Подільського міського голови

від 29.03.2021 року №96

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі Подільської міської територіальної громади

       1. Це Положення визначає порядок утворення, основні засади діяльності та організації роботи мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (далі — мобільна бригада). Діяльність мобільної бригади  поширюється на територію Подільської міської територіальної громади. Мобільна бригада — спеціалізована служба підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (далі — постраждалі особи).

      2. Метою діяльності мобільної бригади є надання соціально-психологічної допомоги постраждалим особам, зокрема соціальних послуг з консультування, кризового та екстреного втручання, соціальної профілактики відповідно до їх потреб.

Мобільна бригада надає соціальні послуги шляхом проведення фахової консультації за допомогою телефонного зв’язку, з виїздом у спеціально організованому транспорті до місця проживання (перебування) постраждалих осіб чи іншого вказаного ними місця.

      3. Мобільна бригада утворюється при Подільському міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Департаменту соціальної, сімейної політики та охорони здоров’я Подільської міської ради Подільського району Одеської області;

Мобільна бригада є об’єднанням фахівців різних суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству (далі — суб’єкти).

      4. Мобільна бригада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями Подільського міського голови.

      5. Мобільна бригада діє на підставі положення, яке розробляється на основі типового Положення та затверджується розпорядженням  Подільського міського голови.

      6.  Діяльність мобільної бригади ґрунтується на засадах:

 • гарантування постраждалим особам безпеки та їх основоположних прав і свобод з урахуванням мети і завдань мобільної бригади;
 • належної уваги до кожного факту домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (далі — насильство) під час здійснення заходів у сфері запобігання та протидії насильству;
 • врахування непропорційного впливу насильства на жінок і чоловіків, дітей та дорослих, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків під час здійснення заходів у сфері запобігання та протидії насильству;
 • визнання суспільної небезпеки насильства та забезпечення нетерпимого ставлення до всіх його проявів;
 • поваги та неупередженого ставлення до постраждалих осіб, забезпечення пріоритетності їх прав і законних інтересів та безпеки під час здійснення заходів у сфері запобігання та протидії насильству;
 • конфіденційності інформації про постраждалих осіб та осіб, які повідомили про вчинення насильства;
 • добровільності отримання допомоги постраждалими особами, крім дітей та недієздатних осіб;
 • урахування особливих потреб та інтересів постраждалих осіб, зокрема осіб з інвалідністю, вагітних жінок, дітей, недієздатних осіб, осіб похилого віку;
 • ефективної взаємодії суб’єктів між собою, з громадськими об’єднаннями, міжнародними організаціями, засобами масової інформації та всіма заінтересованими особами;
 • недопущення дискримінації за будь-якою ознакою (статі, раси, мови, релігійних, політичних або інших переконань, національного або соціального походження, належності до національної меншини, майнового стану, громадянства, віку, стану здоров’я, інвалідності, сімейного стану, статусу біженця, внутрішньо переміщеної особи чи іншої визначеної законодавством категорії мігрантів тощо) під час надання допомоги постраждалим особам.

          7. Основними завданнями мобільної бригади є:

 • надання психологічної допомоги постраждалим особам;
 • реагування та надання не пізніше ніж протягом однієї доби соціально - психологічної допомоги постраждалим особам, які потребують термінової допомоги, зокрема шляхом кризового та екстреного втручання;
 • інформування постраждалих осіб щодо послуг (медичних, соціальних, психологічних, правових тощо), які вони можуть отримати для подолання наслідків насильства, та щодо надавачів таких послуг, зокрема інших загальних або спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб;
 • роз’яснення постраждалим особам їх прав, визначених законом, можливостей отримання допомоги від суб’єктів та доцільності її отримання;
 • провадження інформаційно-просвітницької діяльності (у тому числі розповсюдження серед населення відповідних інформаційних матеріалів) щодо форм, проявів та наслідків насильства, формування нетерпимого ставлення громадян до цих явищ, а також щодо заходів у сфері запобігання та протидії насильству.

         8. Надання мобільною бригадою соціально-психологічної допомоги постраждалим особам передбачає забезпечення мінімально необхідного обсягу послуг, а саме:

 • оцінювання психологічного стану постраждалої особи, оцінювання ризиків

продовження чи повторного вчинення щодо неї насильства;

 • кризове та екстрене втручання з метою негайного усунення або мінімізації наслідків

 насильства ;

 • надання психологічної допомоги, у тому числі дітям, відповідно до індивідуальних

потреб;

 • консультування з питань, пов’язаних з протидією насильству, в тому числі із

 залученням у разі потреби фахівців інших органів, служб, закладів, установ, організацій;

 • надання інформації про найближчі лікувальні заклади, в яких наявні медичні набори

 термінової постконтактної профілактики ВІЛ/СНІДу, інфекцій, що передаються статевим шляхом, і можливості отримати постконтактну профілактику протягом 72 годин з моменту небажаного та/або незахищеного сексуального контакту (в разі потреби);

 • проведення заходів із соціальної та реабілітаційної підтримки постраждалих осіб;

сприяння постраждалим особам в отриманні додаткових послуг (медичних, соціальних, психологічних, правових,) ;

 • інформування кривдника щодо можливості за власним бажанням пройти програму

для кривдників.

          9. Виїзд мобільної бригади здійснюється за попередньо складеним графіком, а також позапланово під час отримання повідомлення про виявлення факту вчинення насильства та потребу у наданні постраждалій особі термінової допомоги.

          10. Послуги постраждалим особам надаються незалежно від місця їх реєстрації або місця проживання (перебування), наявності заяви чи повідомлення про вчинення насильства;

          Надання послуг постраждалій особі за фактом вчинення стосовно неї насильства може тривати не більше ніж три місяці.

          Інші послуги понад мінімально необхідний обсяг послуг, зазначених у  пункті 8 цього Положення, надаються в межах можливостей мобільної бригади.

         11. Пересування мобільної бригади здійснюється водієм з числа штатних працівників Подільського міського центру соціальних служб Департаменту соціальної, сімейної політики та охорони здоров’я Подільської міської ради Подільського району Одеської області.

           Працівники, які входять до складу мобільної бригади, виконують свої функціональні обов’язки відповідно до цього Положення, посадової інструкції та отримують заробітну плату за основним місцем роботи.  

         12. Керівник мобільної бригади:

 • організовує та координує роботу мобільної бригади;
 • складає графіки планових виїздів та надання консультацій мобільною бригадою,

контролює їх дотримання;

 • забезпечує екстрені виїзди на місця у разі вчинення насильства;
 • координує надання мобільною бригадою соціально-психологічних послуг

постраждалим особам;

 • контролює ефективність надання допомоги постраждалим особам;

планує, координує та забезпечує ефективну взаємодію мобільної бригади із суб’єктами.

         13.Соціально-психологічна допомога постраждалій особі надається мобільною бригадою безоплатно.

         14. З метою надання постраждалій особі необхідних послуг і допомоги інформація про таку особу передається іншим суб’єктам відповідно до законодавства з дотриманням правового режиму інформації з обмеженим доступом.

         15. Мобільна бригада співпрацює з усіма суб’єктами відповідно до порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі.

         16.Співпраця мобільної бригади із суб’єктами здійснюється шляхом:

 • направлення постраждалих осіб до інших суб’єктів для отримання додаткових

послуг та допомоги відповідно до повноважень суб’єктів та індивідуальних потреб постраждалих осіб;

 • взаємного інформування суб’єктів про виявлені випадки насильства;
 • інформування з дотриманням правового режиму інформації з обмеженим

 доступом органів місцевого самоврядування, уповноважених підрозділів органів Національної поліції про виявлення фактів насильства за наявності добровільної поінформованої згоди постраждалих осіб, крім випадків вчинення насильства щодо дітей та недієздатних осіб або виявлення фактів насильства кримінального характеру у разі, коли така згода не вимагається;

 •    інформування не пізніше ніж після закінчення однієї доби про випадок насильства:

         - служби у справах дітей  Подільської міської ради Подільського району Одеської області та уповноважених підрозділів органів Національної поліції щодо дитини;

         - органів опіки та піклування щодо недієздатних осіб.

          17. За матеріально-технічне забезпечення діяльності мобільної бригади, необхідне для своєчасного та якісного виконання покладених на неї завдань, несе відповідальність керівник мобільної бригади - директор Подільського міського центру соціальних служб Департаменту соціальної, сімейної політики та охорони здоров’я Подільської міської ради Подільського району Одеської області.

   

        Керуюча справами                                                                О.В. ЧУПРИНА


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора