Подільська міська територіальна громада
Одеська область, Подільський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Комплексна програма запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, забезпечення гендерної рівності, протидії торгівлі людьми на період до 2023 року

Дата: 08.07.2021 15:21
Кількість переглядів: 563

У К Р А Ї Н А

ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження Комплексної програми із запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, забезпечення гендерної рівності, протидії торгівлі людьми на період до 2023 року на території Подільської міської територіальної громади

 

Відповідно до Законів України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про протидію торгівлі людьми», Сімейного кодексу України та на виконання вимог постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі», «Питання Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року» з метою створення дієвого механізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству та ознакою статі; сприяння забезпеченню рівності прав та можливостей жінок і чоловіків та впровадження європейських стандартів рівності, запобігання торгівлі людьми, підвищення ефективності виявлення осіб, які вчиняють такі злочини або сприяють їх вчиненню, а також захист прав осіб, постраждалих від торгівлі людьми, особливо дітей, та надання їм допомоги, керуючись п. 22 ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Подільська міська рада Подільського району Одеської області

 

ВИРІШИЛА:                                                                                                        

 

1. Затвердити Комплексну програму із запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, забезпечення гендерної рівності, протидії торгівлі людьми на період до 2023  року на території Подільської міської територіальної громади (далі - Програма), (додається).

2. Фінансовому управлінню Подільської міської ради Подільського району Одеської області (Музичук О.В.) при формуванні бюджету громади передбачити видатки на фінансування  заходів Програми.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з соціальних питань, охорони здоров’я та освіти (Тепла М.О.), та постійну комісію  з питань бюджету (Волошина Г.І.).

 

 

Подільський міський голова                                                                        А.П. ІВАНОВ

 

30.06.2021 р.

   № 118-І.

 

                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Подільської  міської ради

Подільського району Одеської області

                                                                                                від 30.06.2021 року  № 118-І.

 

Комплексна програма

запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, забезпечення гендерної рівності, протидії торгівлі людьми на період до 2023 року

 

 

 

 

м. Подільськ 2021 р.

 

1. Визначення проблеми,  на розв’язання якої спрямована Програма

Комплексна програма із запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, забезпечення гендерної рівності, протидії торгівлі людьми на період до 2023 року (далі –Програма) – це комплекс заходів, спрямованих на створення ефективного механізму партнерства та взаємодії суб’єктів, які реалізують заходи щодо запобігання та протидії домашньому насильству, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, посилення координації роботи з виявлення та ідентифікації осіб, які постраждали від торгівлі людьми, та розроблена з метою реалізації сучасної політики і стратегії держави, спрямованих на забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку сім’ї та кожного з її членів, найповнішу реалізацію сім’єю своїх функцій, поліпшення її життєвого рівня, підвищення ролі сім’ї як головного осередку відтворення населення та основи суспільства.

Однією з найбільш гострих проблем загалом в Україні є домашнє насильство, як по відношенню до жінок та дітей, так і по відношенню до чоловіків. Проте практика свідчить, що найбільш страждають від домашнього насильства жінки, діти, особи похилого віку та особи з інвалідністю. Діти страждають не тільки від насильства по відношенню саме до них, а й спостерігаючи насильство по відношенню до членів своєї родини. А в подальшому майбутньому своєму житті діти переносять таку модель поведінки й у свої власні родини.   

Домашнє насильство негативно впливає на здоров’я постраждалих, зокрема на репродуктивне, що призводить до зниження рівня народжуваності та збільшення народження дітей з вадами здоров’я. Зростає кількість розлучень у сім’ях, де вчиняється домашнє насильство, та кількість правопорушень, оскільки насильство призводить не лише до дитячої бездоглядності постраждалих, а в окремих випадках – до вбивства жертвами своїх кривдників.

Торгівля людьми є актуальною проблемою та суттєвою загрозою для мешканців Одеської області. Незважаючи на те, що на сьогодні не існує достовірних даних/оцінок щодо обсягів торгівлі людьми в області, громадські організації наводять статистику щодо кількості таких постраждалих осіб, що нараховує декілька десятків на рік. Протягом 2020 року звернень постраждалих від торгівлі людьми не було.

В Подільській міській територіальній громаді станом на 01.01.2021 року мешкає 43567 населення.  Повідомлення щодо виявлення фактів вчинення насильства в сім’ях громадян громади в ході опрацювання ПРУП ГУНП в Одеській області направляються до Департаменту соціальної, сімейної політики та охорони здоров’я Подільської міської ради Подільського району Одеської області (далі Департамент). Протягом 2020 року спеціалістами Департаменту зареєстровано 107 повідомлень стосовно сімей/осіб, в яких вчинено насильство: з них  85 – жінки, 4 – діти, 18 – чоловіки. Із загальної кількості зареєстрованих повідомлень 107: 95 - надійшло від ПРУП ГУНП в Одеській області, 8 - повідомлення, які надійшли від приймального відділення КНП «Подільська міська лікарня», 3 - від служби у справах дітей, 1 – управління освіти. В порівнянні з минулим роком кількість зареєстрованих повідомлень зменшилась: 2019 рік загальна кількість - 157 повідомлень, 2020 рік - 107  повідомлень.

Протягом 2020 року на міському обліку перебувало 52 сім’ї, в яких виховувалося 111 дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах з проблем вчинення насильства, в тому числі 5 сімей в яких вчинено насильство по відношенню до дітей. Протягом 2020 року на облік взято 27 сімей в яких вчинено домашнє насильство, в тому числі 2 сім’ї в яких вчинено насильство по відношенню до дитини. Протягом вказаного періоду знято з обліку 20 сімей (17 сімей з позитивним результатом – подолання СЖО та 3 сім’ї в зв’язку з переїздом на постійне місце проживання в іншу місцевість).

Ефективна державна політика у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, попередження торгівлі людьми, забезпечення гендерної рівності є одним з найважливіших інструментів розвитку громади, зростання добробуту її громадян та вдосконалення суспільних відносин.

 

2. Визначення мети Програми

Метою Програми є створення дієвого механізму запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі; сприяння забезпеченню фактичної рівності прав та можливостей жінок і чоловіків та впровадження європейських стандартів рівності, запобігання торгівлі людьми, підвищення ефективності виявлення осіб, які вчиняють такі злочини або сприяють їх вчиненню, а також захист прав осіб, постраждалих від торгівлі людьми, особливо дітей, та надання їм допомоги.

 

3.Обґрунтування шляхів та засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Вирішення питань запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за  ознакою статі, забезпечення гендерної рівності та попередження торгівлі людьми визначить стратегічні пріоритети розвитку сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми Одеської  області, започатковує організаційні шляхи її реалізації та обґрунтовує ресурсні потреби.

Реалізація Програми дозволить запровадити ефективний механізм партнерства та взаємодії між органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями, вдосконалення механізму запобігання та протидії домашньому насильству, підвищення рівня інформованості населення щодо форм і проявів домашнього насильства, його причин і наслідків та необхідні дії осіб; ефективне реагування на факти домашнього насильства через впровадження механізму взаємодії суб’єктів, які реалізують заходи щодо запобігання та протидії домашньому насильству; надання допомоги та захисту особам, постраждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, притягнення кривдників до передбаченої законом відповідальності та корекція їхньої поведінки.

Реалізація Програми також передбачає залучення  представників громадськості до участі у реалізації  прав і задоволенні потреб різних верст населення.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Подільської міської територіальної громади, коштів підприємств, установ та організацій, професійних спілок і фондів, добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Щорічно виходячи з фінансових можливостей бюджету громади  виконання Програми проводити в межах затверджених бюджетних призначень (додаток 1 до Програми).

Програма реалізується протягом 2021-2023 років.

 

4. Напрями діяльності та заходи Програми

З метою реалізації Програми визначено пріоритетні напрями та заходи, а також відповідальних за дотримання термінів їх виконання, джерела та обсяги фінансування з розподілом на відповідні періоди (згідно з додатком 2 до програми).

 

5. Очікувані результати та ефективність Програми

Виконання Програми сприятиме забезпеченню:

- створення ефективного механізму партнерства та взаємодії між органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями, вдосконаленню механізму запобігання та протидії домашньому насильству, підвищенню рівня інформованості населення  щодо форм і проявів домашнього насильства, його причин та наслідків на необхідних дій осіб;

- ефективного реагування на факти домашнього насильства через впровадження механізму взаємодії суб’єктів, які реалізують заходи щодо запобігання та протидії домашньому насильству, надання допомоги та захисту особам, постраждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, притягнення кривдників до передбаченої законом відповідальності та корекція їхньої поведінки;

- забезпечення гендерної рівності;

- зменшення кількості сімей, в яких існує ризик вчинення домашнього насильства;

- підвищення рівня обізнаності населення у сфері запобігання та протидії домашньому  насильству, руйнації негативних стереотипів та формування нетерпимого ставлення до насильницької моделі сімейних відносин;

- створення дієвих механізмів допомоги та захисту осіб, які постраждали від домашнього насильства;

- ефективної взаємодії усіх суб’єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання та протидії домашньому насильству;

- посилення міжвідомчої  взаємодії з питань рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

- запровадження гендерних підходів у діяльності органів місцевого самоврядування;

- підвищення рівня обізнаності з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

- створення умов та можливостей для паритетної участі жінок і чоловіків у прийнятті політичних, економічних та соціальних рішень; створення комплексної системи реагування на випадки дискримінації на місцевому рівні і запобігання такій дискримінацій;

- розроблення тематичної програми та соціальної реклами для розміщення в засобах масової інформації щодо протидії дискримінації за ознакою статі, у т.ч. множинної (щодо жінок похилого віку,  жінок з інвалідністю, внутрішньо переміщених жінок, ВІЛ – позитивних та/або наркозалежних жінок);

- підвищення рівня обізнаності населення щодо ризиків потрапляння в ситуацію торгівлі людьми.

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням Програми, координацію дій між виконавцями, визначення порядку інформування (строків та форм звітності про хід виконання) здійснює Департамент соціальної, сімейної політики та охорони здоров’я Подільської міської ради Подільського району Одеської області.

Протягом строку дії Програми Департамент соціальної, сімейної політики та охорони здоров’я Подільської міської ради Подільського району Одеської області щорічно до 15 січня та до 15 липня готує і подає інформацію про хід виконання Програми Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації.

 

 

Додаток 1 до Програми

 

ПАСПОРТ

комплексної програми запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, забезпечення гендерної рівності, протидії торгівлі людьми

а період до 2023 року

 

1.

Ініціатор розроблення

програми

Виконавчий комітет Подільської міської ради

Подільського району Одеської області

2.

Розробник програми

Департамент соціальної, сімейної політики та охорони здоров’я Подільської міської ради Подільського району Одеської області

3.

Співрозробник програми

Фінансове управління Подільської міської ради

Подільського району Одеської області

4.

Відповідальні   виконавці програми

Департамент соціальної, сімейної політики та охорони здоров’я Подільської міської ради Подільського району Одеської області

Фінансове управління Подільської міської ради Подільського району Одеської області

5.

Учасники Програми

Департамент соціальної, сімейної політики та охорони здоров’я Подільської міської ради Подільського району Одеської області

Управління освіти Подільської міської ради Подільського району Одеської області

Управління спорту та молодіжної політики Подільської міської ради Подільського району Одеської області

Подільський міський центр соціальних служб

Департаменту соціальної, сімейної політики та охорони здоров’я Подільської міської ради Подільського району Одеської області

Служба у справах дітей Подільської міської ради Подільського району Одеської області

Подільський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

КНП «Подільська міська лікарня Подільської міської ради Подільського району Одеської області»

6.

Термін реалізації

2021-2023 роки

7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Бюджет Подільської міської територіальної громади

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього (тис.грн.), у тому числі:

98,0*

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 до Програми

 

 

 

Ресурсне забезпечення

комплексної програми запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, забезпечення гендерної рівності, протидії торгівлі людьми на період до 2023 року

 

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми (тис. грн.)

Усього витрат на

виконання  програми

2021 р.

2022 р.

2023 р.

 

Обсяг ресурсів усього

 

-

45,5*

52,5*

98,0*

 

 

 

Додаток 3 до Програми

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ

 комплексної програми запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, забезпечення гендерної рівності, протидії торгівлі людьми на період до 2023 року

 

Перелік заходів Програми

Строки виконання

заходів

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування,

тис. грн.

Очікуваний результат

всього

2021

2022

2023

  1. Запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі

1.1 Проведення засідань, круглих столів, брифінгів, семінарів, акцій тощо, з суб’єктами взаємодії щодо запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі,

 

2021-2023 роки

ДССП та ОЗ,

ПМЦСС, ССД, Управління освіти, Управління спорту та молодіжної політики, ПМЦ БВПД, ПРУП ГУНП в Одеській області, «КНП ПМЛ»

бюджет громади

не потребує

фінансування

-

-

-

 Посилення

 механізму

 взаємодії суб’єктів,

 що здійснюють

 заходи у сфері  

 запобігання та

 протидії домашньому насильству

1.2 Формування та оновлення бази даних, в т.ч. електронної, органів, установ, організацій, які надають послуги із захисту і підтримки жертв гендерно зумовленого та домашнього насильства

2021-2023 роки

ДССП та ОЗ,

ПРУП ГУНП в Одеській області,

 ССД, ПМЦСС

бюджет громади

не потребує

фінансування

-

-

-

Оперативне надання інформації про допомогу, яку може отримати особа, постраждала від домашнього насильства або насильства за ознакою статі та її діти

1.3 Забезпечення діяльності мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі Подільської міської територіальної  громади

2021-2023 роки

ДССП та ОЗ,  ПМЦСС

бюджет громади

38,0*

-

18,0*

20,0*

Оперативне надання захисту та соціально-психологічної допомоги особам, які постраждалі від домашнього насильства та насильства за ознакою статі

1.4 Проведення інформаційно-просвітницької кампанії щодо запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі:

- виготовлення та розповсюдження просвітницьких методичних матеріалів, пов’язаних з захистом та наданням допомоги дітям,  постраждалим від насильства, гендерної рівності, підготовки молоді до сімейного життя, формування відповідального батьківства;

- розповсюдження друкованих інформаційних матеріалів (буклетів) в закладах освіти громади;

- розміщення на інформаційних стендах в лікувально-профілактичних закладах громади інформацію для постраждалих осіб про заходи та соціальні послуги, якими вони можуть скористатися, а також номери телефонів відповідних служб, за якими вони можуть  звернутися в разі необхідності

2021-2023 роки

ДССП та ОЗ,

ПМЦСС, ССД, Управління освіти, Управління спорту та молодіжної політики, ПМЦ БВПД, ПРУП ГУНП в Одеській області, «КНП ПМЛ»

бюджет громади

6,5*

-

3,0*

3,5*

Можливість своєчасного корегування управлінських рішень суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в частині налагодження співпраці.

Привернення уваги громадськості до актуальності проблеми домашнього насильства

1.5 Ведення обліку дітей, що постраждали від насильства та жорстокого поводження

2021-2023 роки

ССД

бюджет громади

не потребує

фінансування

-

-

-

Оперативне надання інформації про допомогу

1.6 Проведення профілактичної  роботи з  батьками, іншими законними представниками дитини із запобігання насильству стосовно дітей та за участю дітей

2021-2023 роки

ССД, ПМЦСС

бюджет громади

не потребує

фінансування

-

-

-

Підвищення рівня обізнаності з питань домашнього насильства або насильства за ознакою статі

1.7 Проведення інформаційно-просвітницьких заходів у рамках Всеукраїнської акції «16 днів  проти насильства» Цикл вуличних інформувань на тему «Єднаємось проти насильства!»

2021-2023 роки

ДССП та ОЗ,

ПМЦСС, ССД, Управління освіти, Управління спорту та молодіжної політики, ПМЦ БВПД, ПРУП ГУНП в Одеській області, «КНП ПМЛ»

бюджет громади

22,0*

-

10,0*

12,0*

Привернення уваги громадськості до актуальності проблеми домашнього насильства

Підвищення рівня обізнаності з питань домашнього насильства або насильства за ознакою статі

1.8 За підтримки проекту ЄUAM/PPIF підготовка та виготовлення друкованих інформаційних матеріалів, зокрема буклетів, плакатів та білборду з питань запобігання домашньому насильству, для подальшого поширення на території Подільської міської територіальної громади

2021-2023 роки

ПМЦ БВПД

бюджет громади

3,0*

 

1,5*

1,5*

Привернення уваги громадськості на місцевому рівні до актуальності проблеми домашнього насильства

ІІ.Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

2.1 Участь представників органів влади у тематичних програмах та проектах ЗМІ щодо забезпечення гендерної рівності жінок і чоловіків

2021-2023 роки

ДССП та ОЗ,

ПМЦСС, ССД, Управління освіти, Управління спорту та молодіжної політики, ПМЦ БВПД, ПРУП ГУНП в Одеській області, «КНП ПМЛ»

бюджет громади

не потребує

фінансування

-

-

-

Підвищення рівня обізнаності населення

ІІІ. Протидія торгівлі людьми

 

3.1 Проведення інформаційних кампаній для населення громади щодо протидії торгівлі людьми, в тому числі проведення Всесвітнього (30.07) та Європейського (18.10) днів протидії торгівлі людьми

2021 – 2023 роки

ДССП та ОЗ,

ПМЦСС, ССД, Управління освіти, Управління спорту та молодіжної політики, ПМЦ БВПД, ПРУП ГУНП в Одеській області, «КНП ПМЛ»

бюджет громади

26,0*

-

12,0*

14,0*

Підвищення рівня обізнаності населення, щодо можливих випадків торгівлі людьми їх наслідків та загроз для життя  та здоров’я дітей

3.2 Проведення засідань круглих столів, брифінгів, лекцій, акцій тощо у сфері запобігання та торгівлі людьми

2021 – 2023 роки

ДССП та ОЗ,

ПМЦСС, ССД, Управління освіти, Управління спорту та молодіжної політики, ПМЦ БВПД, ПРУП ГУНП в Одеській області, «КНП ПМЛ»

бюджет громади

2,5*

-

1,0*

1,5*

Поінформованість населення у сфері  протидії торгівлі людьми. Набуття практичних навичок

та впровадження набутих знань у професійній та громадській діяльності

Всього

х

х

х

98,0*

-

45,5*

52,5*

х

                                   

 

* у разі наявності фінансових ресурсів

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора