Подільська міська територіальна громада
Одеська область, Подільський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

П О Л О Ж Е Н Н Я ПРО УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дата: 03.06.2021 09:15
Кількість переглядів: 1006

1. Загальні засади.

 

1.1.Управління культури та туризму Подільської міської Подільського району Одеської області ради (далі управління культури та туризму) є виконавчим органом ради, що утворюється рішенням Подільської міської ради Подільського району Одеської області (дала міської ради) і в межах Подільської міської територіальної громади забезпечує виконання покладених на нього завдань.

1.2. Управління культури та туризму підконтрольне та підзвітне міській раді, підпорядковане виконавчому комітету Подільської міської ради Подільського району Одеської області, Подільському міському голові та заступнику Подільського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради за розподілом обов’язків.

1.3.Управління культури та туризму у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами і розпорядженнями Міністерства культури України, розпорядженнями облдержадміністрації, наказами Департаменту культури облдержадміністрації,  іншими нормативно – правовими актами, рішеннями Подільської міської ради Подільського району Одеської області, її виконавчому комітету та розпорядженнями Подільського міського голови, а також  цим положенням.

1.4. Повна назва – Управління  культури та туризму Подільської міської ради Подільського району Одеської області.

Скорочена назва – Управління  культури та туризму.

1.5. Юридична адреса Управління культури та туризму: 66300, Одеська область, м. Подільськ, вул. Бочковича, 1.

1.6. Управління  культури і туризму Подільської міської ради Подільського району Одеської області є юридичною особою, має самостійний баланс, має рахунки в органах Державного казначейства України, печатку з зображення Державного  Герба України, штамп та бланк із своїм найменуванням. Утримується за рахунок коштів місцевого бюджету. 

1.7. До складу управління культури та туризму входять: відділ культури, сектор туризму.

1.8. Управління та безпосереднє керівництво централізованою бухгалтерією закладів культури здійснюється начальником управління культури міської ради. Право першого підпису фінансових документів має начальник управління культури, другого – головний бухгалтер централізованої бухгалтерії.

1.9. У своїй роботі взаємодіє із іншими організаціями, закладами, підприємствами.

 

2. Основні функції і завдання управління культури і туризму.

 

2.1. Реалізує політику в галузі культури і туризму, національностей і релігій, культурної спадщини на території відповідної громади, координує діяльність закладів культури, що належать до комунальної власності міста.

2.2. Здійснює відповідно до законодавства управління і контролю у сфері музейної, бібліотечної, клубної справи, кінематографу, туризму, національностей і релігій.

2.3. Сприяє  відродженню і розвитку культури українського народу, національних меншин, які проживають в місті.

2.4. Проводить реалізацію державної політики у сфері міжнаціональних відносин, сприяння консолідації та розвитку української нації, забезпечення прав національних меншин та прав громадян на свободу світогляду та віросповідання. Сприяє гармонізації міжнародних відносин, збереженню розвитку етнічної самобутності національних меншин.

2.5. Вивчає релігійні ситуації та процеси, що відбуваються в релігійному середовищі, готує і подає відповідних інформаційні матеріали на розгляд міському голові, начальнику Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації.

2.6. Вивчає в межах своєї компетенції заходи щодо запобігання проявам розпалювання міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі на території Подільської міської територіальної громади.

2.7. Здійснює контроль за дотриманням законодавства щодо прав національних меншин, свободи світогляду і віросповідання.

2.8. Забезпечує підготовку аналітично-інформаційних, статистичних матеріалів з питань мови та релігії.

2.9. Організовує виконання рішень ради, які стосуються культури.

2.10. Розробляє проекти цільових програм, які стосуються закладів культури Подільської міської територіальної громади.

2.11. Створює умови для розвитку професійного, театрального, музичного, хореографічного, циркового, образотворчого, декоративно-ужиткового, народного мистецтва, самодіяльної народної художньої творчості, сприяє комплектуванню та поповненню фондів музеїв, картинних галерей, організації виставок.

2.12. Проводить фестивалі, конкурси, огляди самодіяльної народної творчості, виставки творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва.

2.13. Забезпечує охорону памяток історії та культури, відповідає за збереження культурної спадщини.

2.14. Сприяє розвитку мережі і матеріально-технічної бази закладів культури та шкіл естетичного виховання, раціональному використанню кадрів культури і мистецтва.

2.15. Вживає заходи, спрямовані на розвиток творчої ініціативи трудових колективів.

2.16. Вивчає та узагальнює пропозиції, скарги громадян стосовно питань розвитку культури, відповідно до цього аналізує дійсний стан зазначених питань в закладах культури Подільської міської територіальної громади.                                                                  

2.17. Взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, а також з іншими закладами, підприємствами, організаціями та громадськими об’єднаннями.

2.18. Здійснює контроль за дотриманням законодавства України з питань культури, мистецтв, туризму, охорони культурної спадщини. Відповідає за введення або вилучення об’єктів культурної спадщини з реєстру

2.19. Створює сприятливі умови для розвитку і функціонування української мови в суспільному житті, збереження та розвитку етнічної , мовної та культурної самобутності національних меншин, які проживають в місті.

2.20. Сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників закладів культури, підпорядкованих Управлінню.

2.21. Забезпечує у межах наданих повноважень доступності позашкільної мистецької освіти.

2.22. Сприяє захисту прав і законних інтересів суб’єктів діяльності в галузі культури та туризму міста.

2.23. Забезпечує реалізацію прав громадян на свободу художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина в межах повноважень Управління.

2.24. Здійснює пошук, використання й поширення нових організаційно-творчих підходів у діяльності закладів культури та туризму, впровадження нових моделей організації культурної і туристичної діяльності.

2.25. Сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері культури.

2.26. Контролює  використання приміщень закладів культури за призначенням.

2.27. Надає у межах своїх повноважень, інформаційно-методичної та консультативної допомоги закладам, установам, підприємствам і організаціям культурно-мистецької та туристичної сфери Подільської міської територіальної громади.

2.28. Готує проекти рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпорядження міського голови з питань розвитку культури, мистецтв, туризму та охорони культурної спадщини Подільської міської територіальної громади, національних меншин, питань національностей та релігій.

2.29. Забезпечує організацію нарад, оргкомітетів, комісій  з питань розвитку галузі культури та туризму Подільської міської територіальної громади, участь у розробці відповідних програм, організації  міських заходів.

2.30. Сприяє збереженню та відродженню осередків традиційної народної творчості, художніх промислів і ремесел.

2.31. Подає міському голові пропозиції щодо відзначення працівників галузі культури, мистецтв та туризму громади, працівників управління формами морального і матеріального заохочення за досягнення у творчій, педагогічній, культурно-освітній та туристичній діяльності.

2.32. Забезпечує проведення атестації закладів, підпорядкованих Управлінню, оприлюднення її результатів та проведення атестації працівників галузі культури Подільської міської територіальної громади.

2.33. Забезпечує підготовку та подання статистичної звітності про стан та розвиток галузі культури Подільської міської територіальної громади.

2.34. Організовує, координує та контролює в зазначеному порядку театрально-концертну (якість концертних програм, визначення маршруту гастролюючих колективів та виконавців), реставраційну, художньо-виставочну та іншу діяльність, пов’язану з використанням культурних цінностей на території Подільської міської територіальної громади підприємствами і організаціями всіх форм власності.    

2.35. Здійснює контроль щодо організації культурних заходів на території Подільської міської територіальної громади, в межах компетенції (циркові вистави, концерти, тощо) надає відповідні дозволи.                                                              

2.36. В межах компетенції координує роботу з питань національностей, релігії та охорони об’єктів культурної спадщини.

2.37. Збирає та обробляє статистичні дані у сфері культури та мистецтва, охорони культурної спадщини.

2.38. Сприяє захисту об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження на території Подільської міської територіальної громади.

2.39. Сприяє у виготовленні, встановленні та утриманні охоронних дощок, охоронних знаків на пам’ятниках культури Подільської міської територіальної громади.

2.40. Створює сприятливі умови для розвитку внутрішнього та в’їздного туризму. Впроваджує екскурсійну діяльність на території Подільської міської територіальної громади, розбудову матеріально-технічної бази туристичної галузі територіальної громади.

2.41. Сприяє координації роботи підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що спрямована на створення матеріально-технічної бази для розміщення, харчування, транспортного, торговельного, медичного, культурного, спортивного обслуговування туристів, а також діяльності курортних закладів незалежно від форм власності.

2.42. Надає в межах своїх повноважень суб’єктам туристичної діяльності методичну і консультативну допомогу щодо організації їх діяльності.

2.43. Контролює дотримання законодавства щодо публічного показу та розповсюдження кіно – відеофільмів у кіно і відео мережі, торгівельній мережі, місцевих засобах масової інформації.

2.44. У своїй роботі взаємодіє із іншими організаціями, закладами, підприємствами.

 

 

3. Начальник управління.

 

3.1. Управління культури очолює начальник управління, який відповідно до законодавства призначається міським головою.

3.2. Керується в своїй роботі  Конституцією України, актами законодавства, що стосуються служби в органах місцевого самоврядування та діяльності виконавчого комітету міської ради, актами Президента України, постановами та розпорядженнями Верховної Ради України, рішеннями міської ради та виконкому, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно – правовими актами, правилами ділового етикету.

3.3. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед міською радою, міським головою, виконавчим комітетом та заступником міського голови за виконання покладених на управління завдань.

3.4. Організовує діяльність управління, спрямовану на розроблення і здійснення заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації та визначає міру відповідальності керівників структурних підрозділів управління.

3.5. Має право подавати на розгляд міського голови доповідні, щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників управління.

3.6. Підписує видані у межах компетенції управління накази, організовує перевірку їх виконання.

3.7. Затверджує положення про структурні підрозділи управління та посадові інструкції працівників та керівників підзвітних закладів.

3.8. Для керівників структурних підрозділів управління та інших працівників вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань.

3.9. Розподіляє обов'язки між керівниками структурних підрозділів та посадовими особами управління;

3.10. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання  управління культури і туризму;

3.11. Надає клопотання щодо преміювання працівників управління культури та туризму, передбачену систематичною оплатою праці, виплачувати на умовах виконання посадових обов’язків, доведених при прийомі на роботу і виконання трудової дисципліни.  

3.12. Бере участь у формуванні кадрового резерву.

3.13. Штатний розклад працівників управління та кошторис витрат на утримання управління затверджується виконавчим комітетом Подільської міської ради Подільського району Одеської області.

3.14. Забезпечує виконання вимог законодавства з питань проходження працівниками управління служби в органах місцевого самоврядування.

3.15. Забезпечує у межах своїх повноважень підготовку проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.

3.16. Скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

3.17.  Здійснює керівництво централізованою бухгалтерією закладів культури. Право першого підпису фінансових документів має начальник управління культури та турисму, другого – головний бухгалтер централізованої бухгалтерії.

3.18. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 

4. Прикінцеві положення.

 

4.1. Припинення діяльності управління здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням міської ради.

4.2. Ліквідація управління здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється відповідно до норм діючого законодавства.

4.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію.

4.4. Зміни та доповнення до цього положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

4.5. Всі питання, що не врегульовані цим положенням, регулюються законодавством України.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора