Подільська міська територіальна громада
Одеська область, Подільський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Завдання і функції служби у справах дітей Подільської міської ради Подільського району Одеської області

Дата: 03.06.2021 09:13
Кількість переглядів: 847

Завдання і функції служби у справах дітей Подільської міської ради Подільського району Одеської області

 

1. Завдання Служби.

1.1. Реалізація на території Подільської міської територіальної громади державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

1.2. Розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.

1.3. Координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.

1.4. Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї.

1.5. Здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності.

1.6. Ведення державної статистики щодо дітей.

1.7. Ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально – реабілітаційних центрів (дитячих містечок).

1.8. Надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

1.9. Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню.

1.10. Підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

1.11. Визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території Подільської міської територіальної громади становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

1.12. Забезпечення роботи єдиної інформаційно-статистичної системи «ДІТИ».

1.13. Ведення обліку нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

2. Функції Служби:

2.1. Організовує розроблення і здійснення на території Подільської міської територіальної громади заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

2.2. Надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень.

2.3. Оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню.

2.4. Подає пропозиції до проектів міських програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей.

2.5. Забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень.

2.6. Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях.

2.7. Разом з відповідними структурними підрозділами органів виконавчої влади Подільської міської ради Подільського району Одеської області, науковими установами організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів.

2.8. Надає організаційну і методичну допомогу міському соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, здійснює безпосередній контроль за їх діяльністю.

2.9. Організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами Подільської міської ради Подільського району Одеської області, підрозділами поліції заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

2.10. Розробляє і подає на розгляд уповноважених органів Подільської міської ради Подільського району Одеської області пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, а також утримання підпорядкованих їй закладів соціального захисту для дітей.

2.11. Веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів ( дитячих містечок).

2.12. Надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в Службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною.

2.13. Готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника.

2.14. Проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування.

2.15. Готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу.

2.16. Бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім'ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей.

2.17. Готує та подає в установленому порядку статистичну звітність в межах компетенції служби.

2.18.Організує і проводить особистий прийом громадян, у встановленому законодавством України порядку розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій у тому числі об’єднань громадян,фізичних осіб-підприємців, депутатські звернення та запити з питань, що належать до компетенції Служби, вживає відповідні заходи до усунення причин, які викликають скарги, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.

2.19. Розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності, адміністрації навчального закладу та надає письмовий дозвіл щодо звільнення з роботи, відрахування з навчального закладу осіб молодше 18 років.

2.20. Бере участь у судових засіданнях при розгляді справ стосовно дітей або з питань, що зачіпають права дітей,у тому числі справ про усиновлення.

2.21. Готує висновки органу опіки та піклування виконавчого комітету Подільської міської ради Подільського району Одеської області про вирішення спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини, місця проживання дитини, позбавлення та поновлення батьківських прав, побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав, відібрання дитини від особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду, управління батьками майном дитини, скасування усиновлення та визнання його недійсним.

2.22. Готує позовні заяви органу опіки та піклування виконавчого комітету Подільської міської ради Подільського району Одеської області до суду про позбавлення батьківських прав, відібрання дитини від батьків без позбавлення їх батьківських прав.

2.23. За дорученням керівництва аналізує матеріали, які надходять від правоохоронних. судових органів та органів прокуратури. інших державних органів та установ. сприяє своєчасному вжиттю заходів за результатами їх розгляду.

2.24. Проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать до компетенції Служби, через засоби масової інформації.

2.25. Здійснює організаційне забезпечення діяльності комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Подільської міської ради Подільського району Одеської області.

2.26. Розробляє проекти розпоряджень Подільського міського голови, рішень Подільської міської ради Подільського району Одеської області та виконавчого комітету Подільської міської ради Подільського району Одеської області в межах своєї компетенції.

2.27. Здійснює в межах повноважень, договірну роботу щодо договорів, угод, контрактів стороною яких виступає Служба.

2.28. Здійснює контроль за виконанням рішень органів опіки та піклування виконавчого комітету Подільської міської ради щодо захисту житлових та майнових прав дітей.

2.29.Забезпечує розгляд звернень керівників навчальних закладів будь-якого рівня акредитації про погодження на відрахування неповнолітнього студента/учня.

2.30. Розробляє та здійснює заходи щодо захисту прав і законних інтересів  дитини,  яка постраждала від домашнього насильства, та дитини, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі.

2.31. Інформує   дитину,   яка   постраждала  від  домашнього насильства, її батьків, інших законних представників, якщо вони не є   кривдниками  дитини,  а  також  дитину,  яка  вчинила  домашнє насильство   у   будь-якій   формі,  її  батьків,  інших  законних представників  про  права  дитини,  заходи  та послуги, якими вони можуть скористатися.

2.32. Забезпечує  проведення  з  батьками,  іншими  законними представниками   дитини   профілактичної   роботи  із  запобігання домашньому  насильству  стосовно  дітей  і за участю дітей, у тому числі   із   залученням  представників  уповноважених  підрозділів органів Національної поліції.

2.33. Порушує  перед  органами  виконавчої  влади  та органами місцевого    самоврядування    питання    про    притягнення    до відповідальності   згідно   із   законом  посадових  осіб  у  разі невиконання  або  неналежного  виконання  ними  обов’язків  у разі виявлення  фактів  домашнього  насильства,  у роботі з дітьми, які постраждали  від  домашнього  насильства,  та  дітьми, які вчинили домашнє насильство у будь-якій формі.

2.34. Здійснює інші функції, які випливають з покладених на Службу завдань, відповідно до законодавства.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора