Подільська міська територіальна громада
Одеська область, Подільський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ, СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дата: 03.06.2021 08:38
Кількість переглядів: 1229

                 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

 

  1. ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ, СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я   ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі ДЕПАРТАМЕНТ) є виконавчим органом ради, що утворюється рішенням Подільської міської ради Подільського району Одеської області і в межах Подільської міської територіальної громади забезпечує виконання покладених на нього завдань.
  2. ДЕПАРТАМЕНТ підконтрольний та підзвітний Подільській міській раді Подільського району Одеської області, підпорядкований виконавчому комітету Подільської міської ради Подільського району Одеської області, Подільському міському голові та заступнику Подільського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради за розподілом обов’язків, підзвітний і підконтрольний Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації.
  3. ДЕПАРТАМЕНТ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, іншими нормативно – правовими актами, рішеннями Подільської міської ради Подільського району Одеської області, її виконавчому комітету та розпорядженнями Подільського міського голови, а також положенням про Департамент.

 1.4. Повна назва – Департамент соціальної, сімейної політики та охорони здоров’я  Подільської міської ради Подільського району Одеської області.

Скорочена назва – ДССП та ОЗ Подільської міської ради Подільського району Одеської області.

Юридична адреса Департаменту: 66305, Одеська обл., м. Подільськ, вулиця Бочковича, 4.

  1.  ДЕПАРТАМЕНТ включає наступні структурні підрозділи:

 

      УПРАВЛІНННЯ ГРОШОВИХ ВИПЛАТ І КОМПЕНСАЦІЙ ТА ПЕРСОНІФІКОВАНОГО ОБЛІКУ ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ:

      Відділ грошових виплат і компенсацій

      Відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій

 

      УПРАВЛІННЯ СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

      Відділ сімейної політики

      Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення

 

      ВІДДІЛ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

      ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЙНО- ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА АВТОМАТИЗОВАНОЇ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ

      ПОДІЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ

  1. ДЕПАРТАМЕНТ є правонаступником реорганізованого управління соціального захисту населення Подільської міської ради, Подільського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
  2. Робота ДЕПАРТАМЕНТУ  ведеться у відповідності з перспективним планом роботи, який складається на підставі планів роботи міської ради та виконавчого комітету, доручень керівництва, директивних документів вищих інстанцій, завдань та функцій ДЕПАРТАМЕНТУ.

1.8. ДЕПАРТАМЕНТ утримується за рахунок коштів бюджету Подільської міської територіальної громади, є головним розпорядником коштів закладів та комунальних установ соціального обслуговування та охорони здоров`я, які розташовані на території Подільської міської територіальної громади та перебувають у комунальній власності територіальної громади, має окремий рахунок в органах Державного казначейства у Подільському районі, з якого проводиться його фінансування.

         Структуру, граничну чисельність працівників ДЕПАРТАМЕНТУ затверджує Подільська міська рада Подільського району Одеської області. Штатний розпис ДЕПАРТАМЕНТУ затверджується розпорядженням Подільського міського голови.

      ДЕПАРТАМЕНТ є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України та з своїм найменуванням, штамп встановленого зразку, бланк.

 

2. ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ ДЕПАРТАМЕНТУ У МЕЖАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ Є:

 

      2.1. Забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, надання соціальних послуг, охорони здоров’я та медичного забезпечення,  соціальної підтримки сімей та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей; запобігання насильству в сім’ї; протидії торгівлі людьми; забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.

      2.2. Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, і тих, які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань.

      2.3. Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної підтримки та надання  соціальних послуг вразливим верствам населення, зокрема особам похилого віку, з інвалідністю, ветеранам війни (в тому числі учасникам антитерористичної операції), особам, на яких поширюється чинність законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, сім’ям з дітьми, багатодітним, молодим сім’ям, сім’ям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, малозабезпеченим, внутрішньо переміщеним особам, іншим категоріям осіб, які згідно із законодавством України мають право на пільги та отримання житлових субсидій.

      2.4. Розроблення та організація виконання комплексних програм та заходів у сфері соціального захисту населення, спрямованих на покращення становища сімей; забезпечення охорони здоров’я, медичного забезпечення, оздоровлення та відпочинку дітей та сімей; забезпечення рівних прав і можливостей для жінок і чоловіків у політичному, економічному та культурному житті, протидії дискримінації за ознакою статі; протидії торгівлі людьми; запобігання насильству в сім’ї.

       2.5. Забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, дітей, внутрішньо переміщених осіб, підтримки сім’ї, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних, молодих сімей; запобігання насильству в сім’ї; забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, виконання програм і заходів у цій сфері.

      2.6. Організація надання соціальних послуг (соціального обслуговування), проведення соціальної роботи, у тому числі соціального супроводу сімей/осіб, шляхом визначення потреб населення у соціальних послугах, розвитку спеціалізованих закладів, установ і служб та залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги; співпраця з територіальними громадами щодо розвитку соціальних послуг у громаді.

      2.7. Призначення та виплата соціальної допомоги, адресної грошової допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, установлених законодавством України, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та пільг з оплати житлово-комунальних послуг і послуг зв’язку.

      2.8. Розроблення та подання в установленому порядку пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку міської територіальної громади, забезпечення в межах своїх повноважень їх виконання.
          Розроблення та організація виконання комплексних програм і заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, внутрішньо переміщених осіб, сімей і громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, і всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат і послуг за місцем проживання, перебування.

      2.9. Забезпечення соціальної інтеграції осіб з інвалідністю, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів соціальної інфраструктури.

     2.10. Забезпечення у межах повноважень контролю за діяльністю виконавчих органів місцевого самоврядування щодо опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена.

     2.11. Реалізація державної політики у сфері оздоровлення осіб з інвалідністю, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни (в тому числі учасників антитерористичної операції), осіб, на яких поширюється чинність законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань».

     2.12  Нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи;

     2.13. Реалізація державної політики в галузі охорони здоров’я, медичного забезпечення населення міста. 

     2.14. Прогнозування розвитку мережі закладів та установ охорони здоров’я міського підпорядкування для нормативного забезпечення населення міської териоріальної громади медико-санітарною допомогою.

     2.15.  Контроль за дотриманням законодавства в сфері охорони здоров’я та соціального захисту; держстандартів, критеріїв і вимог, направлених на медичне забезпечення та надання соціально-медичних послуг; санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, нормативів і професіональної діяльності у сфері охорони здоров’я, стандартів медичного обслуговування.

     2.16. Здійснення контролю за діяльністю закладів, підприємств та установ охорони здоров’я та соціального обслуговування міського підпорядкування.

     2.17. Аналіз роботи суб’єктів комунальної власності, які надають платні медичні соціально-медичні та фармакологічні послуги на території міської територіальної громади.

     2.18. Організація та проведення перевірок у підвідомчих закладах та установах охорони здоров’я і соціального обслуговування по всіх напрямах їх діяльності в межах наданих повноважень.

     2.19. Контроль за наданням медико-санітарної допомоги населенню міської територіальної громади.

     2.20. Сприяння впровадженню в практику роботи закладів та установ охорони здоров’я і соціального обслуговування міського підпорядкування нових високоефективних форм і методів роботи.

     2.21. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників надання медичних послуг в лікувальних закладах, закладах соціального обслуговування, розташованих на території міської територіальної громади.

 

3. ДЕПАРТАМЕНТ ВІДПОВІДНО ДО ВИЗНАЧЕНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ВИКОНУЄ ТАКІ ФУНКЦІЇ:

 

3.1. Організовує виконання норм Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики та забезпечує контроль за їх реалізацією.

3.2. Аналізує стан та тенденції соціального розвитку у межах міської територіальної громади та вживає заходів до усунення недоліків.

3.3. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку міської територіальної громади.

3.4. Вносить пропозиції щодо проекту бюджету Подільської міської територіальної громади.

3.5. Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів.

      3.6. Бере участь у підготовці заходів щодо розвитку міської територіальної громади.

      3.7. Бере участь у розробленні  проектів розпоряджень Подільського міського голови, рішень виконавчого комітету Подільської міської ради, рішень Подільської міської ради Подільського району Одеської області.

      3.8. Бере участь у  підготовці звітів Подільського міського голови  для їх розгляду на сесії Подільської міської ради Подільського району Одеської області.

      3.9. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні, аналітичні та статистичні матеріали, адміністративну, оперативну звітність з питань, що належать до його компетенції, для подання Подільському міському голові.

       3.10. Забезпечує проведення заходів щодо запобігання корупції.

       3.11. Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах повноважень.

       3.12. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

       3.13. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів міської ради.

       3.14. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є ДЕПАРТМЕНТ.

       3.15. Постійно інформує населення про виконання визначених законом повноважень.

       3.16. Виконує повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування.

       3.17. Забезпечує у межах повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

       3.18. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

       3.19. Забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

       3.20. Забезпечує захист персональних даних.

       3.21. Залучає громадські та благодійні організації до виконання соціальних програм і відповідних заходів.

       3.22. Здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу.

      3.23. Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо положень нормативно-правових актів з питань згідно з компетенцією, в тому числі через засоби масової інформації.

3.26.  З питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:

- організовує в межах своєї компетенції роботу щодо надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу та пільгового проїзду окремим категоріям громадян, інших пільг, передбачених законодавством України.

    Здійснює призначення та виплату:

- державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним, щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, одноразової грошової допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., а також особам, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції гідності, одноразової грошової допомоги постраждалим і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем, внаслідок яких особа частково або повністю не має здатності (не набула здатності або втратила її) чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя і брати участь у суспільному житті, а також інших видів державної підтримки відповідно до законодавства України;

- державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд;

   - щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за інвалідом I групи, а також особою, яка досягла 80-річного віку; непрацюючим фізичним особам за надання соціальних послуг; подає пропозиції виконавчому комітету Подільської міської ради Подільського району Одеської області під час формування проекту  бюджету Подільської міської територіальної громади  щодо передбачення коштів у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги;

       - одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання «Мати?героїня»;

       - бере участь у роботі комісій, утворених при Подільській міській раді Подільського району Одеської області та її виконавчому комітеті з питань соціального захисту населення;

       - сприяє громадянам в отриманні документів, необхідних для призначення окремих видів допомоги, субсидій та надання пільг;

       - проводить електронні звірки інформації від організацій – надавачів послуг щодо витрат, пов’язаних з наданням пільг окремим категоріям громадян, з відомостями, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;

       - проводить розрахунки з організаціями – надавачами послуг за надані пільги окремим категоріям громадян і призначені житлові субсидії населенню;

       - формує податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку отримувачів державної соціальної допомоги;  

      - проводить інвентаризацію особових справ та особових рахунків осіб, які отримують соціальну допомогу, субсидії та пільги в установленому законодавством порядку;

- здійснює контроль відповідно до чинного законодавства за цільовим використанням коштів, спрямованих на надання державної соціальної допомоги та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України;

- організовує роботу головних державних соціальних інспекторів.

  3.27. У сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:

         - організовує призначення та виплату допомоги, компенсацій та надання інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України;

         - проводить підготовку документів щодо визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

         - організовує санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплату грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України;

        - організовує в межах компетенції роботу з надання пільг пенсіонерам, особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам та іншим категоріям осіб, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;

        - організовує збір і подання документів для виплати:

        - одноразової грошової допомоги постраждалим і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем, внаслідок яких особа частково або повністю не має здатності (не набула здатності або втратила її) чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя і брати участь у суспільному житті;

        - одноразової грошової допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року;

        -  веде облік внутрішньо переміщених осіб;

        - проводить перевірки достовірності та повноти інформації про фактичне місце проживання/ перебування внутрішньо переміщеної особи;

        - аналізує стан виконання комплексних програм, реалізації заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством пільг соціально незахищеним громадянам і подає Подільському міському голові пропозиції з цих питань;

       - видає відповідні посвідчення категоріям громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;

       - організовує та проводить виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми.

3.28.  У сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню:

- організовує роботу з визначення потреби міської територіальної громади у соціальних послугах, готує та подає пропозиції виконавчому комітету Подільської міської ради Подільського району Одеської області щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби, створення установ, закладів та служб соціального захисту населення та здійснення соціального замовлення на надання необхідних соціальних послуг недержавними організаціями;

- узагальнює та подає щокварталу Департаменту соціальної, сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації звіт про надання соціальних послуг потенційним  отримувачам соціальних послуг;

- інформує населення територіальної громади про надавачів соціальних послуг і послуги, що ними надаються;

- розглядає заяви осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, щодо отримання соціальних послуг і приймає рішення щодо їх надання;

- проводить моніторинг надання соціальних послуг і контролює комунальних надавачів соціальних послуг, вживає заходів з покращення якості надання соціальних послуг;

- забезпечує облік осіб, які звертаються в Департамент з питань направлення в установи та заклади, що надають соціальні послуги, сприяє в оформленні документів цим особам;

- спрямовує та координує діяльність Подільського міського центру соціальних служб,  КЗ Центр надання соціальних послуг «Родина», Подільського міського соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування та інших установ, закладів та служб в реалізації законодавства України;

- проводить моніторинг та аналіз ефективності надання соціальних послуг, у тому числі проведення в громаді соціальної роботи з сім'ями/особами, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини, та прогнозування їхніх потреб у соціальній підтримці;

- подає пропозиції виконавчому комітету Подільської міської ради Подільського району Одеської області щодо створення спеціалізованих закладів та служб, які надають психологічні, реабілітаційні та інші соціальні послуги особам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітям, а також колишнім випускникам дитячих будинків та шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на початковому етапі їх самостійного життя;

- сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства України;

- забезпечує доступність громадян до соціальних послуг, контролює їх якість та своєчасність надання відповідно до законодавства України;

- сприяє створенню недержавних служб, закладів, установ, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, сім'ям з дітьми, сім'ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, особам, які постраждали від торгівлі людьми, насильства в сім'ї, іншим особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

- здійснює контроль у межах повноважень за цільовим використанням державної допомоги при народженні дитини;

- організовує та проводить заходи соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя,  здійснення наставництва;

- надає сім’ям, дітям і молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги соціальні послуги з соціального супроводу, консультування, соціальної профілактики, соціальної інтеграції та реінтеграції, соціальної адаптації, кризового та екстренного втручання, представництво інтересів, посередництво (медіація);

- забезпечує соціальний патронаж молодих осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань;

- забезпечує взаємодію суб'єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах;

- визначає пріоритети соціального замовлення та організовує його проведення;

- сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам, які потребують волонтерської допомоги, та поширенні інформації про організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, фізичних осіб, організації та установи;

- у межах компетенції організовує роботу, пов'язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам і сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- сприяє благодійним, релігійним волонтерським громадським об'єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим соціально незахищеним громадянам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

вживає заходів щодо запобігання бездомності та соціального захисту бездомних громадян;

вживає заходів із соціального патронажу осіб, звільнених від відбування покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, бере участь в діяльності спостережної комісії;

сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи, працівників установ і закладів системи соціального захисту та обслуговування населення.

3.29.      У сфері соціальної інтеграції осіб з інвалідністю:

- веде облік осіб з інвалідністю, дітей-інвалідів та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

- проводить роботу з оформлення документів для визначення права осіб з інвалідністю та дітей-інвалідів на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями;

- координує роботу реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей-інвалідів місцевого рівня і сприяє їх розвитку, розглядає пропозиції органів місцевого самоврядування щодо потреби у створенні, реорганізації, ліквідації реабілітаційних установ;

приймає у встановленому порядку рішення про направлення до реабілітаційних установ осіб з інвалідністю, у тому числі дітей з інвалідністю, а також дітей віком до двох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності;

- проводить виплату грошових компенсацій, передбачених законодавством України;

- визначає потребу в забезпеченні осіб з інвалідністю та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у проведенні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, та направляє узагальнену інформацію Департаменту соціальної, сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації;

- подає пропозиції виконавчому комітету Подільської міської ради Подільського району Одеської області щодо потреби у комунальних реабілітаційних установах для осіб з інвалідністю та дітей-інвалідів;

- інформує осіб з інвалідністю щодо можливостей проходження ними професійної реабілітації в реабілітаційних установах і про послуги державної служби зайнятості з метою вибору ними виду професійної діяльності та визначення виду професійного навчання шляхом професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації;

- інформує центри зайнятості місцевого рівня та відділення Фонду соціального захисту інвалідів про осіб з інвалідністю, які виявили бажання працювати;

- бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення.

3.30. У напрямках поліпшення становища сімей, попередження насильства в сім'ї, оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми:

- реалізує заходи та програми, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності, соціального і правового захисту сімей, надає у межах компетенції підприємствам, установам та організаціям, об'єднанням громадян та окремим громадянам методичну і практичну допомогу та консультації з питань запобігання насильству в сім'ї;

- сприяє діяльності дитячих клубів та об'єднань за інтересами, у тому числі за місцем проживання, збереженню їх мережі та зміцненню матеріально-технічної бази;

- взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Подільської міської ради  Подільського району Одеської області, а також з підприємствами, установами, організаціями міської територіальної громади всіх форм власності, громадянами та об’єднаннями громадян у сфері охорони здоров’я, освіти, міграційної служби, зайнятості, внутрішніх справ та іншими, недержавними організаціями з питань надання соціальної підтримки сім’ям та дітям, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, протидії торгівлі людьми, організації оздоровлення та відпочинку дітей;

- забезпечує виконання програм і заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання насильству в сім'ї, надає правову, методичну та організаційну допомогу структурним підрозділам, підприємствам, установам та організаціям з питань гендерної рівності;

забезпечує:

- організацію оздоровлення та відпочинку дітей, реалізує відповідні програми, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;

- оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

- виконання інших повноважень відповідно до Закону України  «Про оздоровлення та відпочинок дітей»;

- надає організаційну, методичну та інформаційну допомогу з питань оздоровлення та відпочинку дітей громадським об'єднанням, фондам, підприємствам, установам та організаціям, дитячим закладам оздоровлення та відпочинку, громадянам;

- надає у межах повноважень сім'ям та окремим громадянам методичну допомогу з питань запобігання насильству в сім'ї, забезпечує організацію діяльності спеціалізованих установ для запобігання насильству в сім'ї;

- забезпечує у межах повноважень розроблення та проведення заходів, спрямованих на розв'язання соціальних проблем молодих сімей, сприяє забезпеченню молоді з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, житлом;

- забезпечує виконання програм і заходів щодо протидії торгівлі людьми, надає правову, методичну та організаційну допомогу з питань протидії торгівлі людьми структурним підрозділам органу місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям;

- забезпечує впровадження національного механізму взаємодії суб'єктів, які реалізують заходи у сфері протидії торгівлі людьми, підготовку документів щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

- організовує роботу з оцінювання потреб та надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми; вносить пропозиції органу місцевого самоврядування про необхідність створення реабілітаційних центрів для осіб, що постраждали від торгівлі людьми, надає консультаційно-методичну допомогу цим установам;

3.31.  У сфері охорони здоров’я та  медичного забезпечення:

- забезпечує в межах наданих повноважень доступності та безоплатності медичного обслуговування населення на території міста;

- вивчає стан здоров’я населення, розробляє заходи щодо попередження і зниження захворюваності, інвалідності та смертності, що сприяє збільшенню продовження життя людей;

- контролює впровадження надання первинної медико-санітарної допомоги населенню міської територіальної громади на засадах сімейної медицини;

- контролює забезпечення, відповідно до законодавства, пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення в межах виділених асигнувань;

- контролює проведення систематичного обстеження (диспансеризація) осіб, що відносяться до декретованих групп;

- контролює  надання медичної допомоги вразливим верстам населення міської територіальної громади (дітям – сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування; дітям та особам  з особливими потребами, особам похилого віку тощо);

- контролює  надання медичної допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам, реабілітованим, як жертви політичних репресій, військовослужбовцям, звільненим у запас або у відставку, учасникам бойових дій, учасникам антитерористичної операції, сім’ям, які втратили годувальника, багатодітним сім’ям, громадянам похилого віку, відповідно до діючого законодавства;

- контролює  реалізацією заходів, що спрямовані на профілактику соціальних захворювань (венеричних, туберкульозу, наркоманії, алкоголізму, ВІЛ-інфекції тощо);

- контролює проведення закладами та установами охорони здоров’я міського підпорядкування профілактичних та протиепідемічних заходів, контролює  проведення медичних оглядів і обстежень, профілактичних щеплень, гігієнічного виховання та санітарно-епідеміологічними правилами і нормами у межах встановлених законом повноважень;

- сумісно з іншими виконавчими органами міської ради забезпечує реалізацію державних, обласних та місцевих програм боротьби з туберкульозу, СНІДом, наркоманією, алкоголізмом тощо, їх матеріально-технічне та фінансове забезпечення;

- спільно з іншими виконавчими органами міської ради забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони материнства та дитинства;

      - здійснює інші повноваження у сфері охорони здоров’я та медичного забезпечення, віднесені законодавством до його компетенції.

    3.32. Забезпечує ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (ІАССЗН), Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем і реєстрів, визначених Мінсоцполітики, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі.

3.33. Інформує населення з питань, що належать до його компетенції, роз'яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, у тому числі через засоби масової інформації.

3.34. Забезпечує на відповідному рівні реалізацію міжнародних проектів із соціальних питань.

3.35. Виконує інші передбачені законодавством України повноваження.

4. ДЕПАРТАМЕНТ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ТА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ, ЩО ВИЗНАЧЕНІ, МАЄ ПРАВО:

 

4.1 Отримувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів виконавчого комітету Подільської міської ради Подільського району Одеської області, підприємств, установ та організацій міської територіальної громади незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів виконавчого комітету Подільської міської ради Подільського району Одеської області, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).

4.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи міської ради у сфері соціального захисту населення та охорони здоров’я.

4.4. Брати участь в роботі засіданнь міської ради та її виконавчого комітету, у нарадах та семінарах, які проводяться цими органами.

4.5. Подавати міській раді, виконкому міської ради пропозиції, проекти рішень та розпоряджень міського голови щодо роботи ДЕПАРТАМЕНТУ.

4.6. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами виконавчого комітету Подільської міської ради Подільського району Одеської області, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

4.7. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції.

      4.8. У межах своїх повноважень Департамент має право укладати від свого імені угоди з юридичними і фізичними особами, мати майнові і немайнові права, нести зобов'язання, бути позивачем і відповідачем у судах.

 

5. ДЕПАРТАМЕНТ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, а також підприємствами, установами та організаціями міської територіальної громади  з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

6. ДЕПАРТАМЕНТ очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням Подільського міського голови згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування в установленому законом порядку.

 

7. ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТУ:

7.1. Здійснює керівництво ДЕПАРТАМЕНТОМ соціальної, сімейної політики та охорони здоров’я, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці.

7.2. Подає на затвердження Подільської міської ради Подільського району Одеської області  Положення про Департамент соціальної, сімейної політики та охорони здоров’я.

7.2.  Розробляє посадові інструкції працівників ДЕПАРТАМЕНТУ, розподіляє обов’язки між ними та подає на затвердження Подільського міського голови.

7.3. Затверджує положення про структурні підрозділи ДЕПАРТАМЕНТУ.  

7.4. Планує роботу ДЕПАРТАМЕНТУ, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету Подільської міської ради Подільського району Одеської області.   

      7.5. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи ДЕПАРТАМЕНТУ.

       7.6. Звітує перед Подільським міським головою про виконання ДЕПАРТАМЕНТОМ  покладених на нього завдань та затверджених планів роботи.

      7.7. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегіальних органів питань, які належать до компетенції ДЕПАРТАМЕНТУ, та розробляє проекти відповідних рішень.

      7.8. Представляє інтереси ДЕПАРТАМЕНТУ  у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Подільської міської ради Подільського району Одеської області, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями.

      7.9. Видає у межах повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

7.9.1.  Накази директора ДЕПАРТАМЕНТУ, у разі порушення прав громадян, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій можуть бути оскаржені в судовому порядку.

7.9.2. Накази директора ДЕПАРТАМЕНТУ, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Мінсоцполітики, можуть бути скасовані виконавчим комітетом Подільської міської ради Подільського району Одеської області.

      7.10. Розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису ДЕПАРТАМЕНТУ.

      7.11. Проводить підбір кадрів.

      7.12. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності службовців ДЕПАРТАМЕНТУ.

      7.13. Приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників ДЕПАРТАМЕНТУ, які не є службовцями органів місцевого самоврядування, вирішує питання їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.    

       7.14. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень ДЕПАРТАМЕНТУ.

       7.15. Забезпечує дотримання працівниками ДЕПАРТАМЕНТУ правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

        7.16. Виконує інші повноваження, визначені законом.

          8. Директор ДЕПАРТАМЕНТУ може мати заступників-начальників управлінь, які призначаються на посади та звільняються з посад міським головою  відповідно до законодавства про службу в органах місцевого самоврядування.

       9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

      9.1. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття за ініціативою директора ДЕПАРТАМЕНТУ, а також з метою приведення Положення у відповідність до чинного законодавства.

      9.2. Майно ДЕПАРТАМЕНТУ є комунальною власністю Подільської міської територіальної громади і належить ДЕПАРТАМЕНТУ на правах оперативного управління. В разі ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення ДЕПАРТАМЕНТУ його активи та майно повертаються Подільській міській раді Подільського району Одеської області.

      9.3. Припинення діяльності ДЕПАРТАМЕНТУ здійснюється рішенням Подільської міської ради Подільського району Одеської області або у встановленому порядку іншим органом відповідно до вимог діючого законодавства України.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора