Подільська міська територіальна громада
Одеська область, Подільський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПЕРЕЛІК відомостей, що становлять службову інформацію у виконавчому комітеті Подільської міської ради

Дата: 02.06.2021 10:02
Кількість переглядів: 508

                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

   розпорядженням міського голови

 від 17.01.2018 р. № 24.

 

ПЕРЕЛІК

 відомостей, що становлять службову інформацію

у виконавчому комітеті Подільської міської ради

з/п

Зміст відомостей, що становлять службову інформацію

1. Сфера оборони

1.1

Відомості про заходи щодо організації підготовки Цивільного захисту міста, крім відомостей, що становлять державну таємницю

1.2

План цивільного захисту міста на особливий період

1.3

Зведені відомості про віднесення об’єктів національної економіки до відповідних категорій цивільного захисту

1.4

Відомості щодо антитерористичної діяльності, крім відомостей, що становлять державну таємницю

1.5

Відомості про планування, організацію запровадження та фактичний стан заходів щодо реалізації державної політики у сфері запобігання і подолання кризових ситуацій, що спричинені екстремістськими або терористичними проявами

1.6

Відомості про використання земельних ділянок, споруд та майна, яке залишається на території колишніх військових містечок.

2. Мобілізаційна підготовка

2.1

Відомості про заходи мобілізаційної підготовки або мобілізаційного плану міської ради, підприємств, установ і організацій, крім відомостей, що становлять державну таємницю

2.2

Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок і строки переведення міської ради, підприємства, установи, організації, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), на режим роботи в умовах особливого періоду, крім відомостей, що становлять державну таємницю

2.3

Відомості про мобілізаційні завдання, виробничі потужності мобілізаційного призначення, номенклатуру, норми накопичення, фактичну наявність та якісний стан матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, крім відомостей, що становлять державну таємницю

2.4

Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку на підприємствах, установах, організаціях, крім відомостей, що становлять державну таємницю

2.5

Відомості про стан мобілізаційної готовності щодо окремого підприємства, установи та організації, крім відомостей, що становлять державну таємницю

2.7

Відомості про медичні, транспортні, комунально-побутові, ремонтні та інші послуги, що надаються Збройним силам України, іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, в умовах воєнного стану, в яких розкриваються за окремими показниками види, напрями, номенклатура, строки, обсяги послуг щодо окремого підприємства, установи та організації

2.8

Зведені відомості про кількість військовозобов’язаних, що заброньовані за органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), крім відомостей, що становлять державну таємницю

2.9

Відомості про пристосування для військових потреб підприємств міста

2.10

Відомості за окремими показниками про кількість, типи, марки, запас ходу автотракторної, дорожньо-будівельної, підйомно-транспортної техніки, залізничного рухомого складу, які підлягають виділенню для забезпечення мобілізаційного розгортання та укомплектування військових частин згідно з мобілізаційним планом, щодо окремого підприємства, установи, організації

2.11

Відомості за окремими показниками про норми та обсяги накопичення незнижувальних запасів пального, створених для забезпечення подачі у війська автомобільної і тракторної техніки мобілізаційного призначення, ємність баз і складів для його зберігання щодо окремого підприємства, установи, організації

2.12

Відомості за окремими показниками про дислокацію, технічний стан законсервованих автозасобів, обходів і з'єднувальних залізничних колій, які використовуються за умов воєнного стану

2.13

Відомості за окремими показниками про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води, фактичні об'єми запасів, місця розташування поверхневих або підземних резервних джерел водозабезпечення, заходи щодо їх охорони

2.14

Відомості за окремими показниками про планування, розміщення, фінансування, виконання державного оборонного замовлення на поставку промислової продукції, медичного майна, продовольчих товарів та сільськогосподарської продукції для військових споживачів

2.15

Відомості за окремими показниками про переліки, дислокацію, систему охорони, захисту особливо важливих та важливих державних об'єктів, які беруться під військову і пожежну охорону за умов воєнного стану

2.16

Відомості за окремими показниками про заходи, які заплановані або здійснюються для забезпечення сталості функціонування галузей національної економіки за умов воєнного стану щодо: створення сировинних запасів, матеріально-технічних ресурсів, які заплановані з урахуванням можливих наслідків застосування засобів ураження; підготовки систем управління; створення проектної та технічної документації; організації та проведення відновлювальних робіт; створення та утримання страхового фонду документації щодо основних видів найважливішої цивільної промислової продукції, будівництва фортифікаційних споруд, технічного прикриття об’єктів галузей національної економіки, крім відомостей, що становлять державну таємницю

2.17

Відомості за окремими показниками про системи (схеми) трас зовнішнього постачання електричної і теплової енергії, газопроводів, призначених для живлення підприємств, установ, організацій, які виробляють основні види найважливішої цивільної промислової продукції, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

3. Транспорт та зв’язок

3.1

Відомості про організацію системи оповіщення Цивільної захисту міста та побудову системи зв’язку

3.2

Відомості за окремими показниками про зміст плану перевезень (маршрути, строки, місця зосередження) населення у разі евакуації, крім відомостей, що становлять державну таємницю

3.3

Відомості за окремими показниками про найменування, обсяги, систему забезпечення безпеки перевезень залізничним та автомобільним транспортом спеціальних вантажів (виробів та матеріалів) народногосподарських вантажів, що мають особливу цінність для держави, вантажів з небезпечними властивостями (вибухові, радіоактивні), крім відомостей, що становлять державну таємницю.

3.4

Детальні відомості про магістральні та внутрішньо зонові лінії зв’язку загального користування, що не належать до мобілізаційних потужностей.

3.5

Відомості про канали зв’язку, траси, призначення, типи засобів зв’язку, їх кількість і розміщення, які не становлять державну таємницю.

3.6

Відомості про організацію урядового та спеціального зв’язку, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

3.7

Відомості про номенклатуру, кількість та характеристики засобів, що використовуються у комплексах урядового зв’язку, або використовуються у спеціальних інформаційних та телекомунікаційних системах, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

3.12

Відомості щодо забезпечення урядовим зв’язком посадових осіб.

4. Технічний захист інформації

4.1

Відомості про організаційні і технічні заходи щодо охорони інформації з обмеженим доступом під час міжнародного співробітництва.

4.2

Відомості за окремими показниками про зміст заходів, склад засобів комплексу технічного захисту (комплексної системи захисту) службової та конфіденційної інформації, що циркулює на окремому об’єкті інформаційної діяльності або в окремій інформаційній, телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі.

4.3

Відомості щодо стану захищеності державних інформаційних ресурсів в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

4.6

Відомості про методики контролю ефективності заходів технічного захисту відкритої, службової та конфіденційної інформації на об’єкті інформаційної діяльності.

4.7

Відомості про вимоги із забезпечення технічного захисту службової та конфіденційної інформації.

4.8

Відомості про фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту відкритої, службової та конфіденційної інформації, володіння якими дає змогу ініціювати її витік, щодо об'єкта інформаційної діяльності, інформаційної (автоматизованої), телекомунікаційної, інформаційно-комунікаційної системи

4.9

Дані про мережеві адреси, імена, персональні ідентифікатори та паролі користувачів, їхні повноваження та права доступу до об’єктів, встановлені робочі параметри окремих механізмів або засобів захисту, інша інформація баз даних захисту, інформація журналів реєстрації дій користувачів, крім відомостей, що становлять службову інформацію.

4.10

Відомості про зміст ключових даних, призначених для захисту службової та конфіденційної інформації.

5. Охорона державної таємниці

5.1

Відомості за окремими показниками про планування та організацію запровадження заходів забезпечення режиму секретності, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

5.2

Відомості щодо надання або переоформлення спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею.

5.3

Відомості щодо оформлення та надання посадовим особам допуску та доступу до державної таємниці

5.4

Номенклатура посад працівників, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці

5.5

Відомості щодо організації та ведення секретного діловодства

5.6

Номенклатура секретних справ

5.7

Відомості щодо перевірки наявності секретних документів, перегляду грифів секретності матеріальних носіїв інформації

5.8

Акти на знищення матеріальних носіїв секретної інформації

5.9

Відомості щодо погодження покладання обов’язків стосовно забезпечення режиму секретності на уповноважених режимно-секретних органів

5.10

Звіти про стан охорони державної таємниці

5.11

Відомості про проведення службових розслідувань за фактами розголошення секретної, службової та конфіденційної інформації, втрати її матеріальних носіїв та інших порушень законодавства у сфері охорони інформації з обмеженим доступом.

5.12

Відомості щодо режимних приміщень для проведення секретних робіт, сховищ матеріальних носіїв секретної інформації, заходи щодо їх охорони

5.13

Акти про результати перевірок стану забезпечення режиму секретності і секретного діловодства

5.14

Правила пропускного та внутрішнього об'єктового режиму

5.15

Відомості про забезпечення режиму секретності в разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану

5.16

Перелік посад, перебування на яких дає право посадовим особам надавати матеріальним носіям грифи секретності

5.17

Список посадових осіб, які допущені до роботи з таємними мобілізаційними документами

5.18

Відомості про порядок охорони державної таємниці під час прийому іноземних делегацій, груп, окремих іноземців

5.19

Відомості щодо приймання - передавання матеріальних носіїв секретної інформації, заходів реорганізації або ліквідації режимно-секретних органів

5.20

Відомості (щодо конкретного випадку) за окремими показниками про маршрути, час переміщення та порядок доставки матеріальних носіїв секретної інформації.

6. Містобудування та архітектура

6.1

Топографічні та цифрові карти, фотоплани та фотокарти М 1:200 000 в єдиній державній системі координат 1942 року, такі ж самі матеріали в М 1:100000 в умовній системі координат 1963 року

6.2

Топографічні, цифрові карти, фотоплани і фотокарти масштабів 1:10 000 – 1:50 000 (незалежно від форми та виду носія інформації) на територію України, створені в державній системі координат УСК-2000 або в системі координат СК-42, які містять інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів і різних заходів господарського та оборонного значення

6.3

Плани міст масштабу 1:10 000 – 1:20 000 (незалежно від форми та виду носія інформації) на територію України, створені в державній системі координат УСК-2000 або в системі координат СК-42, які містять інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів і різних заходів господарського та оборонного значення

6.4

Спеціальні карти, створені в державній системі координат УСК-2000 або в системі координат СК-42, а саме: карти геодезичних даних, карти джерел водопостачання, карти гірських проходів і перевалів масштабів 1:50 000 – 1:200 000, карти ділянок рік масштабів 1:25 000, 1:50 000

6.5

Відомості за сукупністю всіх показників про точні значення елементів орієнтування систем координат УСК-2000 і СК-42 та зв’язки цих систем з іншими системами координат, у тому числі умовними або місцевими

6.6

Відомості про координати геодезичних пунктів на територію України, визначені з точністю до 10 метрів у будь-якій системі координат, крім умовної та місцевої, а також геодезичні і картографічні, матеріали, які дозволяють обчислювати або уточнювати вказані координати з такою самою точністю

6.7

Картографогеодезичні дані, які характеризують рельєф поверхні Землі з точністю за висотою перерізу до 10 метрів на територію України, які покривають площу в одному масиві понад 25 км2

6.8

Графічна частина містобудівної документації, яка розроблена на картографічній основі, що має гриф «Для службового користування».

6.9

Відомості, що містяться у нормативних документах з проектування та будівництва об’єктів цивільного захисту, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

6.10

Відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення, заходи їх охорони у містах з населенням понад 10 тис. осіб, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

6.11

Координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.

6.12

Відомості про фактичні об’єми запасів, місця розташування поверхневих або підземних резервних джерел водозабезпечення у районах та містах з населенням 100 тис. осіб та більше, якщо такі відомості не становлять державну таємницю.

6.13

Відомості, що розкривають бази даних на об'єкти і споруди систем життєзабезпечення, об'єкти будівництва та історико-культурні пам'ятники згідно з програмами створення страхового фонду документації

6.14

Титульні списки капітального будівництва та титульні переліки капітального ремонту, державні акти на постійне землекористування об’єктів спецпризначення.

6.15

Відомості про охоронну сигналізацію в музеях і місцях розміщення унікальних художніх цінностей.

7. Сфера внутрішньої та зовнішньої політики

7.1

Аналітичні відомості щодо можливості виникнення конфліктів у сфері міжетнічних і міжконфесійних відносин, радикалізації та проявів екстремізму в діяльності деяких об’єднань національних меншин та релігійних громад.

7.2

Відомості, що розкривають зміст угод, договорів, контрактів, які за домовленістю сторін вважаються конфіденційними.

8. Інші відомості

8.1

Відомості щодо узагальненої кількості виборців

8.2

Відомості, що містять службову інформацію підприємств, установ та організацій стосовно їхньої комерційної, господарсько-фінансової діяльності і економічного становища.

8.2

Інформація, що утворюються з використанням документів з грифом обмеження доступу, крім відомостей

           

Начальник управління забезпечення

діяльності виконавчого комітету

та міської ради                                                                               О.В. ЧУПРИНА


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора